DIGITALNI MARKETING

Digitalni marketing, internet marketing ili online marketing je način oglašavanja proizvoda ili
usluga putem Interneta.